Swiat saun

Sauna fin pochodzi od słowa „savu” znaczy /dym/. Historia sauny pochodzi od tysięcy lat, w histori odzwierciedlając przede wszystkim ludy północne.